A Tolna megyében fekvő Báta község a Sárköz tájegység legdélibb települése. Itt működik a Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes. Néptánc együttesünk története közel 80 éves, hiszen gyökerei az 1930-as évek Gyöngyösbokréta mozgalmában kereshetők. A Paulini Béla nevével fémjelzett mozgalom hatására 1932-ben Bátán is megalakult a Gyöngyösbokréta, fényes sikereket aratva nemcsak hazánkban, hanem külföldön is. Sok táncosunk déd- vagy nagyszülője táncolt a Gyöngyösbokrétában. Azóta folyamatos a néptáncmozgalom jelenléte Bátán. Ezeknek az elődöknek és hagyományoknak (Bátai Bokréta, Bátai Népi Együttes, "Sárköz" Hagyományőrző Egyesület) továbbéltetője a Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes. 
 


Az ötvenes évek a „népi együttesek” korszaka, amikor a „kultúrcsoportok” szinte kötelező tartozékai voltak egy-egy településnek. Ez az uniformizált, intézményesült forma azonban arra mégis jó volt, hogy megteremtette a lehetőségét a folyamatosságnak, ébren tartotta a néptánc szeretetét, teret biztosított a néptánc iránt érdeklődőknek.
 


A hetvenes-nyolcvanas évek táncház-mozgalma, az egyre kiterjedtebb néprajzi kutatások, a népművészet és a néptánc iránt megnyilvánuló egyre nagyobb figyelem új lendületet adott a bátai néptánc együttesnek is.
A nyolcvanas évek végétől megújuló csoport egyre magasabb szakmai színvonalon működött, újabb és újabb koreográfiákat tanult meg. A minősítők eredményei, belföldi és külföldi sikerek jelezték, hogy jó úton járunk. Néhány jelenleg is aktív táncosunk – ekkor még serdülőként – ebben az időben kapcsolódott be a táncegyüttes munkájába.
 


A kilencvenes években az együttes művészeti horizontja is szélesebbre nyílt, a Sárközön kívül más tájegységek táncaira épülő koreográfiák (szatmári, dél-alföldi, külső-sárközi, somogyi, rábaközi, palóc táncok) sorát emelték be a repertoárba, ehhez szervesen hozzátartozott az autentikus kosztümök beszerzése is. A néptáncegyüttes 1993 óta már egyesületi formában működött "Sárköz Hagyományőrző Egyesület" néven, jelenlegi nevünket 2007-ben vettük fel.


 
A táncegyüttesben jelenleg is aktív műhelymunka folyik, a már meglévő koreográfiák csiszolása, finomítása; a táncosok egyéni tudásának gyarapítása; az új táncosok betanítása, új koreográfiák tanulása a mindennapjainkhoz tartozik. A táncosainkat igyekszünk ránevelni arra, hogy a megszerzett biztos tánctudásra, mint szilárd alapra építkezve alkossák meg egyéniségüket, a tánc nyelvén mutassák be önmagukat.
 


Hitvallásunk: folyamatosság – elkötelezettség – minőség, mely fogalmak triásza esetünkben az alábbiakat jelenti:
folyamatosság: a népi hagyományok továbbvitelében; a néptánc és a népi hagyományok folyamatos kutatásában és ápolásában. Ezen kutatások során feltárt új ismeretek feldolgozása, újjáélesztése, színpadra állítása. Permanens önképzés, a már meglévő ismeretek szinten tartása, törekvés új kompetenciák elsajátítására.
elkötelezettség: a táncegyüttes, mint közösség elkötelezettsége a magyar népi kultúra, néptánc és a hagyományőrzés eszmerendszerének irányában; illetve a tagok elkötelezettsége és odaadó munkája a táncegyüttes irányában.
minőség: akár a próbákon, akár fellépéseinken, akár kutatómunkánk során törekvés a magunkból kihozható maximális teljesítmény elérésére.Emellett a jelenlegi tánccsoport egy igen jó közösség is, ahol a táncosokat szoros baráti kötelékek kapcsolják egymáshoz. Mi ebben a néptánc együttesben szeretjük egymást. Amikor színpadra lépünk, és megszólal a zene, a tánc nyelvén erről a szeretetről vallunk egymásnak, és ennek a vallomásnak a hangjai érintik meg a nézők szívét is. Ettől különleges a mi csapatunk.
Néptánc együttesünk szellemiségét talán Latinovits Zoltán szavaival jellemezhetjük legpontosabban:
„…ne csak majmoljuk az idegen művészeteket, hanem sajtoljuk ki magunkból azt, amiben mindenkitől különbözünk. Mert csakis ezzel hathatunk a világra.”