Bátai lányok jellegzetes hajviselete, a "csipkézett haj".
(Sipos Mihályné, szül: Csankó Maris az 1930-as években)


"Parádés" szoba. Görnyei Sándor hagyatéka. 1890


Osztálykép a református iskolában, 1900.


Sütő Imre és Horváth Anna 1910-ben (katolikusok)
A menyasszony fején rezgős koszorú, a mellkendője felett a fátyla van keresztben átkötve.


 Sütő Imréné Horváth Anna (katolikus)
, 1910.


Varga József, László Erzsébet, Varga Erzsébet (katolikusok),
1912.


A református Angyó család 1913-ban
Angyó István, Bárdos Lídia, K. Angyó János, Ifj. K. Angyó János


A bátai lányviseletek fénykora. Szántó Erzsébet az 1914-ben készült fotón míderes röpikét, a felső szoknya fölött fehér kisszoknyát, ezüst rosttal szegett kötényt; slingőtt bodrot, láncos húszast; a lábán fekete bütkös kapcát és spánglis cipőt visel.


Sütő Imre téli-átmeneti férfiviseletben. Prémes bajkója alatt fekete bársonyból készült, fehér gombokkal díszített röpikét hord.


Ifjú pár 1913-ból. A lányon festett virágú selyem felsőszoknya és röpike, gyöngyös párta, singlőtt bodor, kisszoknya. Jól megfigyelhető, hogy a bátai férfiak a Sárköz többi településével ellentétesen nem színes, hanem fehér színű selyempántlikát viseltek az esküvő alkalmából.


Református pár, a férfi huszár egyenruhában


Körösztös Julis tekerődzős bíborban.
A tekerődzős bíbort férhezmenetelüktől első gyermekük megszületéséig viselték a református menyecskék. Eredete a bátai lakosságnak a legősibb, honfoglaláskori hiedelemvilágára vezethető vissza. Ugyanis honfoglaló eleink az állapotos asszonynak úgynevezett "Boldogasszony ágyát" készítettek, amelybe az állapotos asszonyt fektették. Ezt az ágyat fátyollal fedték be, a fátyolba felfelé tűket szurkáltak, az ágyba pedig vasból készült éles szerszámokat (pld. kést) raktak. A hiedelem szerint a boszorkány megszúrná magát a fátyolba szúrt tűkben, vagy megvágná magát az ágyba rakott késsel, ezért anélkül kell elmenekülnie, hogy a rontást véghez tudná vinni. Az ágyat fedő fátyol a szemmelveréstől is védte az asszony.  Nyilvánvaló az összefüggés a Boldogasszony ágyának ősi szokása és a belőle kialakult tekerődzős bíbor között.  A fátyol, és az azt a fejen rögzítő tűk ugyanezt a célt szolgálják: megvédeni az állapotos nőt a rontás ellen. (Bővebben a témáról: László Gyula - A honfoglaló magyar nép élete c. könyvében.)


Bátai férfiviselet közvetlenül sorozás után. (Katona József)
A bátai férfiak csak ekkor viseltek szalagot - nemzetiszínűt - a kalapjukon, közülük is csak az, aki megfelelt a sorozáson.Katolikus női viselet, a férfin huszáregyenruha (Szántó János és Imrő Rozália)


Katolikus család 1914-ben: Tolnai Erzsébet szül: 1880, Katona József szül: 1875 (huszáregyenruhában), ifj. Katona József szül: 1905.


Apa kislányával: P.Sümegi János - P.Sümegi Teréz, 1914.
Jól láthatóan a gyermekeket sok esetben "kis felnőttekként" öltöztették.


Decsi Anna, Sávics Istvánka, Sávics Istvánné Katona Rozália (katolikusok)
1915.
A kisfiú női ruhába öltöztetése egészen megdöbbentő bizonyítéka a bátai lakosság egészen a honfoglaló ősök természetvallásából eredő hiedelemvilágának.  Bátán is gyakori szokás volt a gyermekeket az ellenkező nem ruhájába öltöztetni. Nálunk is és másutt is bizonyára erős volt a félelem, hogy a rontó szellem kicseréli az egészséges gyermeket és egy beteget csempész a helyére, vagy pedig megrontja az egészséges gyermeket. Ez ellen védekeztek az átöltöztetéssel. Ennek az átöltöztetésnek az volt a célja, hogy az ártó szellem ne ismerje fel az általa keresett gyereket. (Tehát jelen esetben  hiába keres egy kisfiút, leánykát talál helyette.) Nem csak a kisgyermekek körüli szokásokban van meg ez a "megfordítással" való védekezés, hanem más varázslatok ellen is alkalmazzák, legfőképp a boszorkányok ellen. A lényege, hogy a visszájáról intézett, vagy megfordított dolgokon azért törik meg a varázslat, mert az élet helyett a másvilág törvényei uralkodnak benne. A másvilágon pedig a rontó erőknek nincs hatalmuk, mert ők is onnan valók. Hasonló célt szolgált, amikor a gyermeket nem a nevén nevezték, hanem kedveskedve "te kis piszok", "te kis kócos", "te kis vakarcs" stb. szavakkal szólították. Ez is arra szolált, hogy a gyermeket az ártó szellem ne ismerhesse fel. (Bővebben a témáról: László Gyula - A honfoglaló magyar nép élete c. könyvében.)


Anya kislányával


 A Köntös-kocsmában. 1916. (ülnek: Decsi József, Gájer János, Gájer Imre, B. Tóth József, Németh Mátyás. Hátuál áll Köntös János kocsmáros a kislányával Juliskával)


B. Tóth Teréz, Gujdovics József (katolikusok) 1914.


Ismeretlen házaspár az I. világháború idején


Sávics Istvánné Katona Rozália, Sávics Istvánka, Sávics Erzsébet (katolikusok)
1916.

Református anya recefőkötőben
Angyó Erzsébet és kislánya Polgári Erzsike


Varga Erzsébet (katolikus)
, 1917.


Csenosa Jánosné (katolikus) 1918.


Kismáki Erzsébet, Balázs Vince, 1920.


Körösztös Erzsébet református viseletben, 1920.
Bár egy festményt láthatunk, azonban ez kiválóan alkalmas arra, hogy a korabeli fekete-fehér fotókkal szemben megfigyelhessük a ruhák színvilágát, és rávilágítson az akkori "parasztpolgárság" gazdagságára, azaz, hogy meg tudták fizetni a festőművész munkáját.


Körösztös Erzsébet és barátnője a templomból jövet, 1920.


Horváth Julianna (1911-1986),  id. Horváth József (1863-1924), Ifj. Horváth József (1910-1981), Horváth Józsefné Zsinkó Rózsa (1886-1929), ismeretlen (katolikusok)
, 1922.


Kriskó Julianna és Kriskó Erzsébet (katoikusok) 1924.


Szüreti bálozók. 1920-as évek.


Kriskó Erzsébet, Gyuricza Imre (katolikusok) 1925.


Szántó Erzsébet (
világoszöld hímzett selyemruhában) és Mózes István. 1926.


B. Angyó Ferenc, Tóth Erzsébet
(reformátusok), 1927.
A hölgyön fekete selyemszatén ruha és fekete bársony díszítés a röpikén


Polgári Lajosné szül: Angyó Erzsébet, 1930.


Pünkösdi kalinkózás a Szigetben, 1930-as évek


Gujdovics Erzsébet, Böde György.


Kriskó Erzsébet (katolikus) 1930.


Cséplés, 1930.
A gyakran fellelhető műtermi felvételekkel szemben azon rendkívül ritka képek egyike, amely munka közben mutatja az embereket. A fotó a háttérben látható dombvonulat alakja alapján a Szénássor alatti Síkon készült, amely abban az időben szérűskertként szolgált. A kép hátoldalán: "Kedves gyermekeim itt kűdőm  az ímrét és a kis rozíkát  az egész agép és az őszes munkásók ismedmeg őket it  alul vanak imre főlőte a rozika ál csalkalunk benetek"


Református pár


Kézimunkázó református nők.


Mátkatálat vivő kislányok. 1934.
Bajnok Julianna (bec: Bögyös Juci), Angyó Erzsébet (bec: Bocskoros Örzsi), Szikszai Bajnok Julianna (reformátusok)


Mátkatálat vivő kislányok, 1934.
Balról jobbra: Bárdos Erzsébet (bec: Kékszömű), Szikszai Bajnok Julianna, Bajnok Julianna (bec: Bögyös Juci), Foki Manci


Húsvéti mátkatál. Jelenet az 1935-ös Filmhíradóból.
Balról jobbra: Angyó Erzsébet (bec: Bocskoros Örzsi) és Halász Irma


Húsvéti mátkatál. Jelenet az 1935-ös Filmhíradóból.
Középen T. Bárdos Istvánné szül: Imrő Verona (bec: Guruzs Verona)


Angyó Lidi
(református), 1934.
A kép hátulján: "Itt kűldőm eszt a képet, szólnékis hózád ha festve nevólnák, de mivel festve vagyók, szólni nemtúdók"


Tóth Anna és gyermekei


Szabó Teréz, 1935.


Csenosa Erzsébet (katolikus) 1936.


Márton Mária, Sávics Simon (katolikusok)
A hölgyön zöld ternó szoknya, selyem kötény islang díszítéssel + 12 kikeményített pöndő!! 1937.


Vámos Miklósné, 1940.
Külső sárközi viseletre jellemző mellényt hord.


Sávics Rozália (
katolikus) halványzöld, oblegációval díszített festett virágú selyemszoknyában. 1942.


Máté Teréz, Máté Júlianna 
lila kockás gyapúszövet ruhában (katolikusok), 1942.


Fiatal bátai anya, a fején recefőkötővel (Ivánka Terus)


Vasárnap délutáni séta a Szigetben. 30-as évek.


Református színjátszókör. 1935.


Színjátszók. 30-as évek.


Színjátszók. 30-as évek.


Színjátszók. 30-as évek.


Színjátszók. 30-as évek.


Ismeretlen jellegű csoportkép.


Színjátszók. 30-as évek.


Színjátszók. 40-es évek.


Katolikus leányegylet. 1936.


Katolikus leányegylet tagjai az 1940-es évek elején.
Középen Fájth Jenő apátplébános, jobb szélen Nyakas Erika apáca nővér.


1942. Katolikus leányegylet 1942-ben.
 Vezetőjük Nyakas Erika apáca nővér. Középen Fájt Jenő apátplébános.


Katolikus legényegylet, 1940-es évek eleje. Középen Fájth Jenő apátplébános.


Katolikus leányegylet.


Pápa Anna, csipkézett hajjal.1946


Szüreti felvonulók (A múlt század 40-s éveinek vége)
Hátsó sor: Sükösdi Mihály bec: Briszti; Hegedűs Jánosné Budai Erzsébet; Husti László; Baka Julianna; Mózes László bec: Csala; Patonainé Tóth Erzsébet; Kiss János bec: Szojka; Máténé Nyéki Julianna; Bosnyák László
Középső sor: Mózes János; Sümegi Józsefné Mózes Erzsébet; Lukács József; Wirthné Imrő Erzsébet; M. Sümegi László bec: Katis Laci; M. Sümegi Lászlóné Pápa Anna; Markó úr; Sümegi Jánosné Babracsán Erzsébet; Sükösdi József
Első sor: Zsinkó István;  Dér Istvánné Kovácska Erzsébet; Tombor József


Immár a Rákosi-címer alatt...