LÁNYDALOK
 Lesütött a nap a síkra,
Jönnek énutánam sírva,
Ne jöjjetek olyan sírva,
Katonának vagyok írva.
 
Írigylik a lányságomat,
Azt a széles pántlikámat,
Bokorra kötöm a végét,
Úgy sétálok Bátán végig.

Érik, érik a cserösnye,
Bodorodik a levele,
Mennél jobban bodorodik,
Az én szívem szomorodik.

Irígyeim sokan vannak,
mit a kutyák úgy ugatnak,
adjunk nékik víg napokat,
had ugassák ki magokat!

A leány se löhet mindig viola,
Mönyecskének is köll lönni valaha.
Mönyecskével szépen beszél az ura,
De mégis jobb h ja legény csókolja.

Négy sarka van a dunyhámnak nem kettő,
Kis angyalom mikor alá befekszöl.
Felhajtod a piros szőttes dunyhámat,
Jobb szeretlek mint az édes anyámat

Kék ibolya búra hajtja a fejét,
Mer a harmat megöntözi a tövét.
Szállj le harmat kék ibolya tövére,
Most találtam egy igaz szeretőre.

Kék virággal virágzik a temető,
Engem temessenek bele legelsőbb.
Engem elsőbb utánam a babámat,
Ne eméssze gyönge szívét a bánat.

Ödd meg fene valahol egy legény van,
Valahol egy szegény leány csaló van.
Ödd meg fene verd mög isten mindnyáját,
Ki kívánja megcsalni a babáját.

Báta vize zibeg zubog a gáton,
A szeretöm most ment arra lóháton.
Pirosba jár mert tilos a szerelem
Senki se lássa meg mikor ölelem.

Nem vagyok szép a szemen sem fekete,
Nem is vagyok a leányok eleje,
Sem eleje sem babája nem vagyok
Barna legény szeretöje én vagyok.

Üssön meg babám a ménkű,
Akkora mint egy malomkű.
Halálodat nem kívánom,
De ha megüt azt se bánom.

Egye meg a fene magát,
ameddig éri a kabát,
ne úgy egye mint a hajmát
reszelje le mint a tormát!

Te voltál szeretőm nem más
üssön beléd a nyilamlás
nyolc garasnak négy a fene
övött vóna meg a fene!

Kiskertembe csibefészek
én a legénynek nem hiszek
mer a legény leánycsaló
mind akasztófára való.

Ez a bajor enni való
Nem csizmára kenni való
A szép aszony arra való
Esthajnalban fordítsd aló.
Két fa között, két fa között lesütött a holdvilág
az én babám abba fésüli magát
nem kell néki gyertyavilág se lámpavilág
mégis göndör, mégis göndörre fésüli a haját
 
Új a kendőm, új a kendőm el akarom viselni
a jó anyám nem akarja engedni
engedd anyám, nem a te pénzed ára bánja
babám vette az a csalfa mikor jött szabadságra
 
Sej most építik a bátai templomot,
Kilenc kislány hordja rá a homokot,
Kilenc kislány kilenc barna legénnyel,
Sej, mindegyik a maga szeretőjével.
 
Sej, zárda, zárda, a szekszárdi nagy zárda,
Oda vagyok három évre bezárva,
Sej zárda ajtó hulljon le rólad a zár,
Sej csak még egyszer lehetnék szabad madár.
 
Báta alatt a Sárvize megáradt,
A szívemet körülvette a bánat,
Körülvette, mint a dinnyét az inda,
E lvagyok szeretőmtől választva.
 
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy,
Hát te csinos barna kislány hová mégy,
Elmegyek a régi szeretőm után,
Megkérdezem szeret-e még igazán.
 
Barna kislány kapuja, kapuja, kapuja,
Rózsával van kirakva, kirakva, kirakva,
Azért van az rózsával, rózsával kirakva,
Barna legény jár ide, jár oda be rajta.
 
Barna kislány azt hiszi, azt hiszi, azt hiszi,
Ez a legény elveszi, elveszi, elveszi,
Ne higgy kislány előre, előre, előre,
Nem lesz abból semmi, de semmi se belőle.
 
A bátai nagy híd alatt folyik el a kanális,
Abba fürdik, abba fürdik még a gólya madár is.
Mindig fürdik a gólya, mégis sáros a tolla,
Az én kedves kis angyalom,
A legszebb lány a faluba.
 
Megizentem, megizentem a bátai bírónak,
Büntesse meg, büntesse meg az én kedves babámat,
Büntesse meg, ha lehet, megcsalta a szívemet,
Hírbe hozta, gyászba hozta leány gyöngy életemet.
 
A bátai betonos nagy hídnál
három legény rozmaringot kaszál
én leszek a rozmaring marokszedője
barna legény igaz szeretője
 
Ez a kislány mit gondolt magába
lefeküdt a masina útjába
egyet-kettőt füttyentett a masina sípja
szaladj kislány mert elvág a masina
 
Nem szaladok, itt lesz az én halálom
most hagyott el a kedves galambom
ha elhagyott majd megvár engem a babám
a bátai betonos nagy hídnál.